Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

1. Hội đồng Trường
2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng
3. Các Hội đồng tư vấn:

– Hội đồng giáo dục,
– Hội đồng tuyển sinh,
– Hội đồng Thi đua – Khen thưởng,
– Hội đồng kỷ luật.

4. Các tổ trực thuộc:

– Toán – Lý – Tin;
– Hóa – Sinh – Công nghệ – Thể dục;
– Xã hội (Văn, Sử, Địa, GDCD, Mỹ thuật, Âm nhạc);
– Ngoại ngữ;
– Tiểu học;
– Hành chính.

3. Về nhân sự

+ Chủ tịch Hội đồng Trường: Đoàn Hoài Sơn, PHT Trường ĐHHT
+ Hiệu trưởng: Phan Đình Anh
+ Phó Hiệu trưởng: Trần Minh Đức
+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Tâm
+ Tổ trưởng Tổ Toán – Lý – Tin: Lê Văn An ;
+ Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ – Thể dục: Tống Thị Cẩm Lệ
+ Tổ trưởng Tổ Xã hội: Trương Thị Mai Hoa
+Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ: Đặng Thị Hồng Ngọc
+ Tổ trưởng Tổ Tiểu học: Nguyễn Thị Hồng
+ Tổ trưởng Tổ Hành chính: Phan Đình Anh .

4. Cán bộ giáo viên

1) Nguyễn Đình Nam, GV Toán Khoa SP Tự nhiên;
2) Nguyễn Thị Minh Hưng, GV Toán Khoa SP Tự nhiên;
3) Tống Thị Cẩm Lệ, TBM khoa SP Tự nhiên;
4) Đặng Thị Hồng Ngọc, GV Anh Khoa Ngoại ngữ;
5) Trương Thị Mai Hoa, TBM Khoa Tiếng Việt;
6) Trần Thị Diệu, NV Khoa SP Tiểu học – Mầm non;
7) Nguyễn Thị Anh, NV Phòng thí nghiệm Khoa SP Tự nhiên;
8) Lê Thị Thu Hoài, NV Phòng thí nghiệm Khoa SP Tự nhiên;
9) Trần Thị Kiều Lan, NV Thư viện;
10) Nguyễn Hồng Quang, GV Bộ môn Giáo dục thể chất;
11) Nguyễn Anh Hải, GV Bộ môn Giáo dục thể chất;
12) Nguyễn Thị Cẩm Vân NV Phòng Quản lý HSSV;
13) Nguyễn Thị Yến, NV Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *