Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

1. Hội đồng Trường
2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng
3. Các Hội đồng tư vấn:

– Hội đồng giáo dục,
– Hội đồng tuyển sinh,
– Hội đồng Thi đua – Khen thưởng,
– Hội đồng kỷ luật.

4. Các tổ trực thuộc:

– Toán – Lý – Tin;
– Hóa – Sinh – Công nghệ – Thể dục;
– Xã hội (Văn, Sử, Địa, GDCD, Mỹ thuật, Âm nhạc);
– Ngoại ngữ;
– Tiểu học;
– Hành chính.

3. Về nhân sự

+ Chủ tịch Hội đồng Trường: Đoàn Hoài Sơn, PHT Trường ĐHHT
+ Hiệu trưởng: Phan Đình Anh
+ Phó Hiệu trưởng: Trần Minh Đức
+ Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Tâm
+ Tổ trưởng Tổ Toán – Lý – Tin: Lê Văn An ;
+ Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ – Thể dục: Tống Thị Cẩm Lệ
+ Tổ trưởng Tổ Xã hội: Trương Thị Mai Hoa
+Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ: Đặng Thị Hồng Ngọc
+ Tổ trưởng Tổ Tiểu học: Nguyễn Thị Hồng
+ Tổ trưởng Tổ Hành chính: Phan Đình Anh .

4. Cán bộ giáo viên

1) Nguyễn Đình Nam, GV Toán Khoa SP Tự nhiên;
2) Nguyễn Thị Minh Hưng, GV Toán Khoa SP Tự nhiên;
3) Tống Thị Cẩm Lệ, TBM khoa SP Tự nhiên;
4) Đặng Thị Hồng Ngọc, GV Anh Khoa Ngoại ngữ;
5) Trương Thị Mai Hoa, TBM Khoa Tiếng Việt;
6) Trần Thị Diệu, NV Khoa SP Tiểu học – Mầm non;
7) Nguyễn Thị Anh, NV Phòng thí nghiệm Khoa SP Tự nhiên;
8) Lê Thị Thu Hoài, NV Phòng thí nghiệm Khoa SP Tự nhiên;
9) Trần Thị Kiều Lan, NV Thư viện;
10) Nguyễn Hồng Quang, GV Bộ môn Giáo dục thể chất;
11) Nguyễn Anh Hải, GV Bộ môn Giáo dục thể chất;
12) Nguyễn Thị Cẩm Vân NV Phòng Quản lý HSSV;
13) Nguyễn Thị Yến, NV Trung tâm Dịch vụ, hỗ trợ sinh viên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.