Học sinh tiêu biểu

Những Học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt sẽ được Nhà trường biểu dương theo tuần, tháng, học kỳ, năm học...

Giới thiệu

Tác giả TT CNTT
Lượt xem: 198
DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN LỚP 10
 
NĂM HỌC 2016-2017
 
TT Họ Tên Ngày sinh Nơi sinh Học sinh trường THCS Năm TN THCS Lớp
  Nguyễn Thị Minh Anh 24/06/2001 Xuân Giang - Nghi Xuân - HT THCS Nguyễn Trãi 2016 Anh
  Nguyễn Đình Tuấn Anh 26/02/2001 P. Đại Nài - TP Hà Tĩnh - HT THCS Lê Văn Thiêm 2016 Anh
  Nguyễn Thị Huệ Chi 05/09/2001 Nghi Xuân - HT THCS Nguyễn Trãi Anh
  Nguyễn Trùng Dương 10/10/2001 P. Đại Nài - TP Hà Tĩnh - HT THCS Đại Nài 2016 Anh
  Mai Thúy Hằng 11/10/2001 Tùng Ảnh - Đức Thọ - HT THCS Nguyễn Du 2016 Anh
  Nguyễn Thị Hằng 08/09/2001 Thạch Hưng - Thạch Hà - HT THCS Hương Điền- Nam Hương 2016 Anh
  Đặng Quốc Trung Hiếu 08/11/2001 Cẩm Dương – Cẩm Xuyên - HT THCS Thị Trấn Cẩm Xuyên 2016 Anh
  Đặng Trung Kiên 16/11/2001 P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh - HT THCS Nguyễn Du 2016 Anh
  Nguyễn Văn Liêm 01/08/2001 Mỹ Lộc - Can Lộc - HT THCS Mỹ Lộc 2016 Anh
  Trần Lê Phương Linh 21/04/2001 P. Bắc Hà - TP Hà Tĩnh - HT THCS Lê Văn Thiêm 2016 Anh
  Hoàng Thị Thảo Linh 06/11/2001 TT Cẩm Xuyên - HT THCS Thị Trấn Cẩm Xuyên 2016 Anh
  Phan Thị Diệu Linh 04/07/2001 Thành Phố Hà Tĩnh THCS Tân Lâm 2016 Anh
  Trần Đức Lương 25/07/2001 TP Vinh- Nghệ An THCS Nguyễn Trãi 2016 Anh
  Trần Thị Huyền My 23/03/2001 Cẩm Hòa - Cẩm Xuyên - HT THCS Huy Nam Yên 2016 Anh
  Đặng Nguyễn Tuyết Nhi 20/12/2001 Thạch Tiến - Thạch Hà - HT THCS Lê Văn Thiêm 2016 Anh
  Nguyễn Minh Quân 07/10/2001 TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh THCS Thạch Linh 2016 Anh
  Trần Thị Anh Thư 31/10/2001 TP Hà Tĩnh - Hà Tĩnh THCS Nam Hà 2016 Anh
  Nguyễn Thị Diệu Thúy 01/09/2001 Thạch Hà - Hà Tĩnh THCS Huy Nam Yên 2016 Anh
  Nguyễn Thị Thủy Tiên 03/03/2001 Cẩm Quan - Cẩm Xuyên - HT THCS Nguyễn Du 2016 Anh
  Nguyễn Lê Phương Trinh 12/07/2001  Thạch Hội - Thạch Hà - HT THCS Lê Văn Thiêm 2016 Anh
  Nguyễn Quang Anh 12/02/2001 Tỉnh Hà Tĩnh THCS Nam Hà 2016 Toán
  Hoàng Hữu Chất 15/12/2001 Tỉnh Hà Tĩnh THCS Hương Điền - Nam Hương 2016 Toán
  Nguyễn Bá Chính 20/10/2001 Tỉnh Bắc Ninh THCS Thanh Khương 2016 Toán
  Thái Minh Đức 14/02/2001 H. Đức Thọ - HT THCS Lê Văn Thiêm 2016 Toán
  Thái Thị Hồng Hạnh 28/05/2001  Can Lộc - HT THCS Nam Hà 2016 Toán
  Trần Thị Hoài 14/10/2001 Tỉnh Hà Tĩnh THCS Nguyễn Du 2016 Toán
  Phan Việt Hoàng 04/10/2001 H. Nghi Xuân - HT THCS Nguyễn Trãi 2016 Toán
  Nguyễn Phi Hoàng 08/11/2001 Tỉnh Hà Tĩnh THCS Lê Văn Thiêm 2016 Toán
  Trịnh Quang Minh 06/11/2001 Tỉnh Hà Tĩnh THCS Lê Văn Thiêm 2016 Toán
  Lê Sơn Nhất 15/09/2001 Tỉnh Hà Tĩnh THCS Hương Điền - Nam Hương 2016 Toán
  Phan Nguyễn Anh Quân 13/02/2001 Thành Phố Hà Tĩnh THCS Nguyễn Du 2016 Toán
  Hoàng Minh Quang 02/03/2001 Can Lộc - HT THCS Xuân Lộc 2016 Toán
  Nguyễn Quang Sang 12/08/2001 Thạch Lâm - Thạch Hà - HT THCS Tân Lâm 2016 Toán
  Trần Thị Sương 24/06/2001 Thạch Bằng - Thạch Hà - HT THCS Thạch Bằng 2016 Toán
  Nguyễn Thị Hiền Thái 16/04/2001 P.Đại Nài – TP. HT THCS Đại Nài 2016 Toán
  Nguyễn Hoàng Thao 06/12/2001 TP Hà Tĩnh THCS Đại Nài 2016 Toán
  Nguyễn Văn Thịnh 22/03/2001 Can Lộc - HT THCS Xuân Diệu 2016 Toán
  Trần Văn Thông 24/01/2001 Tỉnh Hà Tĩnh THCS Lê Văn Thiêm 2016 Toán
  Bùi Quốc Trung 28/09/2001 Tỉnh Quảng Nam THCS Lê Bình 2016 Toán
  Nguyễn Đức Trung 05/07/2001 Thành Phố Hà Tĩnh THCS Lê Văn Thiêm 2016 Toán
  Kiều Thái 01/09/2001 Tỉnh Hà Tĩnh THCS Lê Bình 2016 Toán
  Trần Khả Ý 02/01/2001 Tỉnh Hà Tĩnh THCS Đại Nài 2016 Toán

 

Chuyên mục: