Học sinh tiêu biểu

Những Học sinh có thành tích học tập và rèn luyện tốt sẽ được Nhà trường biểu dương theo tuần, tháng, học kỳ, năm học...

Tin tức

Tác giả Trần Văn Diệu
Lượt xem: 170

Một số hình ảnh về tiết thực hành Hóa học của học sinh

thuc hanh hoa 1

thuc hanh hoa 2

thuc hanh hoa 3

thuc hanh hoa 4

thuc hanh hoa 5

Chuyên mục: