Trường TH, THCS, THPT – ĐH Hà Tĩnh long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) và Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng “HSE’S GOT TALENT 2022”

  Chiều ngày 16/11/2022, trường TH, THCS, THPT – ĐH Hà Tĩnh đã long trọng tổ chức Lễ kỉ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022) và Chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng “HSE’S Chi tiết

Trường TH, THCS & THPT – ĐH Hà Tĩnh tổ chức thành công chương trình “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ATGT và phòng chống tệ nạn xã hội”, năm học 2022-2023

Nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ, chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và phòng chống các tệ nạn xã hội trong cán bộ, giáo viên, nhân Chi tiết