Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRƯỜNG TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG – ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

1. Hội đồng Trường
2. Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng
3. Các Hội đồng tư vấn:

– Hội đồng giáo dục,
– Hội đồng tuyển sinh,
– Hội đồng Thi đua – Khen thưởng,
– Hội đồng kỷ luật.

4. Các tổ trực thuộc:

– Toán – Lý – Tin;
– Hóa – Sinh – Công nghệ – Thể dục;
– Xã hội (Văn, Sử, Địa, GDCD, Mỹ thuật, Âm nhạc);
– Ngoại ngữ;
– Tiểu học;
– Hành chính.

3. Về nhân sự

+ Chủ tịch Hội đồng Trường: Tiến sĩ Đoàn Hoài Sơn, Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh
+ Hiệu trưởng: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thanh Tâm
+ Phó Hiệu trưởng: Thạc sĩ Trần Minh Đức
+ Phó Hiệu trưởng: Thạc sĩ Trần Thị Anh Thư
+ Tổ trưởng Tổ Toán – Lý – Tin: Tiến sĩ Lê Văn Hiển
+ Tổ trưởng Tổ Hóa – Sinh – Công nghệ – Thể dục: Thạc sĩ Tống Thị Cẩm Lệ
+ Tổ trưởng Tổ Xã hội: Thạc sĩ Trương Thị Mai Hoa
+Tổ trưởng Tổ Ngoại ngữ: Thạc sĩ Lê Thị Thảo
+ Tổ trưởng Tổ Tiểu học: Nguyễn Thị Hồng
+ Tổ trưởng Tổ Hành chính: Lê Thị Ý

4. Cán bộ giáo viên

STT Mã cán bộ Họ và tên Ngày sinh Giới tính Quê quán Tổ bộ môn
  GVC31819199 Ông Khắc Chính 01/03/1995 Nam   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC2181901 Trần Thị Thái Hòa 29/12/1987 Nữ   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC2181902 Lê Thị Thu Hằng 23/04/1980 Nữ   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC2181904 Đinh Thị Vân Anh 10/08/1992 Nữ Đức-Đức Thọ-Hà Tĩnh Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC2181905 Nguyễn Thị Duyên 01/01/1965 Nữ   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC2181906 Nguyễn Thị Việt 24/09/1987 Nữ   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC319-20.014 Lê Văn Hiển 14/08/1985 Nam Hộ Độ – Lộc Hà -Hà Tĩnh Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC3181901 Lê Văn An 19/04/1978 Nam Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC3181902 Nguyễn Thị Thanh Tâm 07/04/1970 Nữ Thạch Bình Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC3181903 Nguyễn Thị Minh Hưng 01/09/1976 Nữ   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC3181904 Nguyễn Thị Hải Anh 17/12/1986 Nữ   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC3181905 Hồ Xuân Trung 01/05/1988 Nam   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC3181907 Trần Văn Diệu 29/01/1989 Nam   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC3181909 Bùi Thị Thu Hoài 07/07/1983 Nữ   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC3181910 Phan Thị Gấm 23/06/1984 Nữ   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC218190 Trần Thị Thái Hoà 29/12/1987 Nữ Xuân Hồng,Nghi Xuân, Hà Tĩnh Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC319-20.016 Trần Thị Hương 01/10/1982 Nữ   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC3.1920.23 Đoàn Võ Đức Anh 13/10/1996 Nam   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC2.2020.004 Phạm Thị Hạnh Quyên 02/09/1988 Nữ   Tổ Toán-Lý-Tin
  GVC2181909 Lê Thị Thu Hoài 10/08/1989 Nữ Đức Bồng- Vũ Quang- Hà Tĩnh Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC2181910 Trần Thị Thúy 01/01/1965 Nữ   Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC3181915 Tống Thị Cẩm Lệ 08/10/1972 Nữ Son Ninh , Huong Son, Ha Tinh Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC3181916 Đậu Thị Kim Quyên 06/10/1975 Nữ   Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC3181918 Lê Danh Minh 03/05/1976 Nam   Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC3181921 Lê Văn Quang 01/01/1965 Nam   Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC3181922 Nguyễn Anh Hải 14/12/1986 Nam Đức Bình – Đưc thọ – Hà Tĩnh Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC3181924 Nguyễn Hồng Quang 11/08/1987 Nam Hoà Hải – Hương Khê – Hà Tĩnh Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  130466gv00000003 Nguyễn Thị Cẩm Vân 07/09/1989 Nữ Sơn Trường – Hương Sơn – Hà Tĩnh Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC319-20.007 Nguyễn Thị Thùy 19/08/1997 Nữ   Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC319-20.017 Lê Xuân Ngọ 14/04/1979 Nam Diễn Châu – Nghệ An Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC319-20.018 Trần Ngọc Bản 02/08/1987 Nam Hoằng Lưu – Hoằng Hóa – Thanh Hóa Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC319-20.002 Nguyễn Thị Phương Chi 07/02/1997 Nữ Kỳ Châu- Kỳ Anh- Hà Tĩnh Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC319-20.008 Lê Đức Minh 02/03/1984 Nam   Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GV_19.20023 Phan Anh Tuấn 12/09/1986 Nam Bùi La Nhân – Đức Thọ – Hà Tĩnh Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC3.2020.003 Nguyễn Công Viên 10/02/1983 Nam   Tổ Hóa-Sinh-CN-TD
  GVC2181911 Trần Mai Phương 01/01/1965 Nữ   Tổ Xã hội
  GVC2181913 Phan Thị Kim Cúc 17/08/1990 Nữ   Tổ Xã hội
  GVC2181914 Bùi Đức Trung 01/01/1965 Nam   Tổ Xã hội
  GVC3181925 Trương Thị Mai Hoa 26/03/1978 Nữ   Tổ Xã hội
  GVC3181926 Nguyễn Thị Thái Hòa 01/01/1965 Nữ   Tổ Xã hội
  GVC3181927 Hồ Thị Thúy Ngọc 22/04/1976 Nữ   Tổ Xã hội
  GVC3181928 Trần Thị Anh Thư 07/07/1975 Nữ Xuân Đan-Nghi Xuân -Hà Tĩnh Tổ Xã hội
  GVC3181929 Nguyễn Danh Thanh 08/09/1987 Nam Tổ dân phố 7 Tổ Xã hội
  GVC3181930 Đường Thế Anh 01/01/1965 Nam   Tổ Xã hội
  GVC3181931 Nguyễn Thu Huệ 23/10/1992 Nữ Kỳ hà- Kỳ Anh- Hà Tĩnh Tổ Xã hội
  GVC3181932 Dương Thị Hải Yến 18/05/1989 Nữ Thạch Đồng Tổ Xã hội
  GVC3181933 Trần Thị Mai Hương 06/09/1985 Nữ xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh Tổ Xã hội
  GVC3181934 Phạm Thị Thanh Huyền 01/09/1981 Nữ   Tổ Xã hội
  GVC319-20.009 Nguyễn Thị Lệ Hằng 01/08/1985 Nữ   Tổ Xã hội
  GVC319-20.004 Nguyễn Thị Hà 31/07/1985 Nữ   Tổ Xã hội
  GVC319-20.005 Đào Thị Thúy 05/08/1985 Nữ Đức Dũng- Đức Thọ Hà Tĩnh Tổ Xã hội
  GVC2.2020.008 Trần Thị Thu 08/09/1988 Nữ   Tổ Xã hội
  GVC3.2020.002 Nguyễn Văn Loan 10/09/1979 Nam   Tổ Xã hội
  GVC3181939 Nguyễn Thị Đào 01/01/1965 Nữ   Tổ Tiếng Anh
  GVC119-20.001 Nguyễn Thị Thủy 20/11/1990 Nữ Nghi Xuân- Hà Tĩnh Tổ Tiếng Anh
  GVC219-20.002 Đậu Thị Mai Phương 05/10/1985 Nữ   Tổ Tiếng Anh
  GVC319-20.013 Đặng Thị Kiều Giang 14/08/1986 Nữ   Tổ Tiếng Anh
  GVC1181901 Đặng Thị Hoài 22/10/1995 Nữ Cẩm Bình, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Tổ Tiếng Anh
  GVC3181911 Lê Thị Thảo 05/08/1987 Nữ   Tổ Tiếng Anh
  GVC3181912 Trần Minh Đức 01/01/1965 Nam   Tổ Tiếng Anh
  GVC3181913 Lê Thị Hòa 25/01/1989 Nữ Xã Thạch Yên, Thị Xã Hà Tĩnh Tổ Tiếng Anh
  GVC3181914 Phạm Thị Kim Anh 27/08/1980 Nữ Thành Phố Hà Tĩnh Tổ Tiếng Anh
  GVC319-20.010 Phan Thị Quyên 02/03/1977 Nữ Cẩm Hưng, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Tổ Tiếng Anh
  GVC119-20.006 Lê Thị Diệu Linh 04/04/1996 Nữ Thành phố Đà Nẵng Tổ Tiếng Anh
  GVC319-20.020 Hoàng Thị Hoàn 01/10/1986 Nữ   Tổ Tiếng Anh
  GVC2.2020.002 Mai Thị Thúy 21/09/1990 Nữ Hà Tĩnh Tổ Tiếng Anh
  GVC2.2020.003 Nguyễn Bích Ngọc 02/09/1993 Nữ   Tổ Tiếng Anh
  GVC2.2018.005 Võ Thị Mai Phương 20/09/1988 Nữ   Tổ Tiếng Anh
  GVTA.0001 Frances Jones 01/11/1995 Nữ   Tổ Tiếng Anh
  GVC1.2020.001 Võ Thị Hoa 30/04/1998 Nữ   Tổ Tiểu học
  GVC1181902 Lê Thị Thu Huyền 10/02/1987 Nữ   Tổ Tiểu học
  GVC1181903 Nguyễn Thị Hồng 23/04/1977 Nữ Đồng Lộc – Can Lộc – Hà Tĩnh Tổ Tiểu học
  GVC1181904 Lâm Thị Lệ Hằng 22/07/1979 Nữ Cẩm Lộc- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh Tổ Tiểu học
  GVC1181905 Lê Thị Mỹ 01/01/1956 Nữ Cẩm Vịnh- Cẩm Xuyên- Hà Tĩnh Tổ Tiểu học
  GVC1181908 Trần Thị Diệu 12/10/1986 Nữ Thạch Bằng- Lộc Hà- Hà Tĩnh Tổ Tiểu học
  GVC1181909 Nguyễn Thị Việt Anh 01/01/1956 Nữ   Tổ Tiểu học
  GVC119-20001 Đậu Thị Oanh 01/01/1995 Nữ   Tổ Tiểu học
  GVC119-20.002 Trần Thị  Quỳnh Trang 20/02/1996 Nữ Hương Khê Hà Tĩnh Tổ Tiểu học
  GVC119-20.0010 Nguyễn Thị Phương Linh 01/11/1995 Nữ   Tổ Tiểu học
  GVC11920_021 Ngô Thị Kiều Hằng 08/01/1985 Nữ   Tổ Tiểu học
  GVC1.2020.003 Trần Thị Hiền 10/06/1998 Nữ   Tổ Tiểu học
  GVC1.2020.002 Nguyễn Thị Thùy Trang 14/03/1998 Nữ Hà Linh – Hương Khê – Hà Tĩnh Tổ Tiểu học
  GVC3181936 Trần Văn Đô 24/11/1995 Nam   Tổ Hành chính
  GVC3181937 Nguyễn Thị Thanh Hằng 17/10/1995 Nữ Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Tổ Hành chính
  HC19-20.001 Trần Thị Kim Chung 10/02/1993 Nữ   Tổ Hành chính
  HC16-17.002 Văn Thị Kiều Ngân 01/01/1976 Nữ   Tổ Hành chính
  HC16-17.001 Nguyễn Thị Thu 01/01/1976 Nữ   Tổ Hành chính
  HC16-17.004 Nguyễn Văn Thắng 01/01/1976 Nam   Tổ Hành chính
  HC16-17.003 Nguyễn Đức Cảnh 01/01/1976 Nam   Tổ Hành chính
  GVC2.2020.001 Lê Thị Ý 09/03/1988 Nữ Phường Thạch Linh –  TP Hà Tĩnh Tổ Hành chính
  GVC1.2018.001 Nguyễn Thị Kiều 10/11/1987 Nữ   Tổ Hành chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.