Đoàn trường TH, THCS, THPT – Đại học Hà Tĩnh tổ chức thành công Đại hội, nhiệm kỳ: 2018 – 2019

11 đồng chí trong BCH Đoàn trường nhiệm kì 2018 – 2019 ra mắt Đại hội Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường TH, THCS, THPT – Đại học Hà Tĩnh. Trong không khí rộn ràng tuổi trẻ cả Chi tiết