Cơ sở vật chất

Với diện tích là 48.135m2, Trường có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho hoạt động dạy, học và nghiên cứu khoa học theo yêu cầu của từng cấp đào tạo. Hệ thống các phòng học lý thuyết, phòng học thực hành, thí nghiệm của Nhà trường đều được thiết kế, xây dựng theo đúng tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam do các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sơ đồ tổng thể

Cơ sở Đại Nài có 25 phòng: 02 nhà học bốn tầng A1, A2 và 1 nhà học hai tầng A5, 1 nhà A6 hội trường lớn trên 424 chỗ ngồi, 1 nhà giảng đường lớn A3 với 220 chỗ ngồi, 1 nhà tập đa năng A8.

 

 

Nhà D1

Nhà A1
Nhà A2
Giảng đường lớp A4

Hiện tại, 03 phòng thực hành CNTT (tại nhà cơ sở chính, nhà A4 cơ sở Đại Nài), 1 phòng thực hành nghe học ngoại ngữ (nhà A4 cơ sở Đại Nài), 04 phòng thực hành múa, hát, nhạc cụ (01phòng tại cơ sở chính, 03 phòng tại cơ sở Đại Nài); 04 phòng thí nghiệm: Lý (tầng 4 nhà A2); sinh, hóa, môi trường (nhà A4 cơ sở Đại Nài).

Phòng đa phương tiện 201-A4
Phòng đa phương tiện -201A4
Thư viện – Phòng đọc
Phòng thực hành Vật lý

Phòng học Tiếng Anh – Lab101A4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.