TRƯỜNG TH, THCS, THPT – ĐH HÀ TĨNH TUYỂN SINH CÂU LẠC BỘ “TIỀN TIỂU HỌC” NĂM 2019.

THÔNG BÁO HOẠT ĐỘNG CÂU LẠC BỘ “TIỀN TIỂU HỌC” NĂM 2019   Thời gian Vào các ngày thứ Bảy hàng tuần, bắt đầu từ ngày 01/4/2019 kết thúc vào ngày 08/6/2019 (8 ngày). Đối tượng Học sinh chuẩn bị Chi tiết