Thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm xét tuyển nguyện vọng 2 vào lớp 10 năm học 2021 – 2022

Trường TH, THCS, THPT – ĐH Hà Tĩnh thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 và điểm xét tuyển nguyện vọng 2 vào lớp 10 năm học 2021 – 2022 như sau: