TRƯỜNG TH, THCS, THPT – ĐẠI HỌC HÀ TĨNH CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NGUYỆN VỌNG 2 VÀ NGUYỆN VỌNG BỔ SUNG VÀO LỚP 10 THPT, NĂM HỌC 2023-2024