Đội ngũ giáo viên

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG TH, THCS, THPT – ĐẠI HỌC HÀ TĨNH

TT

HỌ

TÊN

CHỨC
VỤ

GHI
CHÚ

1.

Phan Đình

Anh

Hiệu trưởng

2.

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

Hiệu Phó

3.

Trần Minh

Đức

Hiệu Phó

 

4.

Lê Văn

An

Giáo viên

5.

Đường Thế

Anh

Giáo viên

6.

Nguyễn Thị Hải

Anh

Giáo viên

7.

Lê Anh

Hải

Giáo viên

8.

Bùi Văn

Hạt

Giáo viên

9.

Lê Văn

Hiển

Giáo viên

10.

Trương Thị Mai

Hoa

Giáo viên

11.

Bùi Thị Thu

Hoài

Giáo viên

12.

Hoàng Thị

Hoàn

Giáo viên

13.

Tống Thị Cẩm

Lệ

Giáo viên

14.

Dương Quỳnh

Lưu

Giáo viên

15.

Đặng Thị Hồng

Ngọc

Giáo viên

16.

Đinh Văn

Phác

Giáo viên

17.

Lê Minh

Quân

Giáo viên

18.

Nguyễn Văn

Quang

Giáo viên

19.

Nguyễn Hoài

Sanh

Giáo viên

20.

Nguyễn Đức

Sử

Giáo viên

21.

Nguyễn Thị Hồng

Tình

Giáo viên

22.

Hà Văn

Xuân

Giáo viên

23

Đinh Thị Vân

Anh

Văn
phòng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.