Trường TH,THCS,THPT – Đại học Hà Tĩnh biến lớp học thành trường quay

Thực hiện chủ trương ứng dụng công nghệ vào dạy học, Trường Đại học Hà Tĩnh đã biến không gian lớp học truyền thống thành trường quay sinh động.

Đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm đổi mới chương trình đào tạo theo hướng lấy người học làm trung tâm, và trải nghiệm trong quá trình học tập quan trọng hơn kết quả thi cuối cùng.

Theo đó, Trường Đại học Hà Tĩnh đã ứng dụng công nghệ “Chroma key”, biến lớp học thành trường quay tại chỗ, đưa lại những trải nghiệm thú vị cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Nhà trường sẽ kiểm tra, đánh giá việc trải nghiệm học tập trong suốt quá trình đào tạo thông qua các dự án “ghi hình” trong trường quay thu nhỏ, do học sinh sinh viên tự thực hiện.

Trong những ngày đầu trải nghiệm, các em học sinh tiểu học đã rất thú vị với các hoạt động trong trường quay Hstudio. Em Đinh Bùi Lê Na cho biết: “Trải nghiệm trong trường quay thu nhỏ thất thú vị, em thấy cảm giác thật thích thú, khi được hóa thân thành Harry Porter bay trên các cung điện tại Nhật Bản”.

Mô hình biến lớp học thành trường quay đã mở rộng lớp học ra khỏi phạm vi không gian và thời gian truyền thống, gắn kết môi trường giáo dục truyền thống với môi trường số; khuyến khích học sinh trở thành những người có hiểu biết về trí tuệ, có xúc cảm kiến tạo và có khả năng giải quyết vấn đề một cách sáng tạo và thách thức học sinh tạo ra ý tưởng độc đáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *