THÔNG BÁO VỀ VIỆC THĂM DÒ DƯ LUẬN ĐỐI VỚI CÁC CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG DANH HIỆU “NHÀ GIÁO NHÂN DÂN”, “NHÀ GIÁO ƯU TÚ” LẦN THỨ 15 – NĂM 2020

Thực hiện Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/03/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, Hội đồng Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh thực hiện xét tặng Chi tiết

Học sinh khối Tiểu học Trường TH, THCS, THPT – ĐH Hà Tĩnh hào hứng với hoạt động trải nghiệm Chào mừng Ngày thành lập QĐND Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019)

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019); Thực hiện kế hoạch chuyên môn của nhà trường về Chi tiết