Đoàn trường TH, THCS & THPT – Đại học Hà tĩnh tổ chức sinh hoạt chủ điểm “Tuổi trẻ Trường TH, THCS & THPT – Đại học Hà Tĩnh Mừng Đảng – Mừng Xuân”

Sáng ngày 07/01/2019 Đoàn trường TH, THCS & THPT – Đại học Hà Tĩnh đã tổ chức sinh hoạt chủ điểm tháng 1/2019 với chủ đề “Tuổi trẻ Trường TH, THCS & THPT – Đại học Hà Tĩnh Mừng Đảng Chi tiết